Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây công nghiệp hàng năm nào được trồng nhiều ở Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây công nghiệp hàng năm nào được trồng nhiều ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đay.                                   B. Cói                                    C. Lạc                                     D. Dậu tương

C. Lạc