Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ thiếc Quỳ Hợp, mỏ đá quý Quỳ Châu thuộc tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ thiếc Quỳ Hợp, mỏ đá quý Quỳ Châu thuộc tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thanh Hóa.                      B. Nghệ An.                           c. Hà Tĩnh.                            D. Quảng Bình.

B. Nghệ An.