Biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

Biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. miền núi có độ dốc lớn.                                                B. ven biển có các đông bằng rộng.

C.xâm thực và bồi tụ phổ biến. '                                       D. nhiều cao nguyên mặt bằng rộng.

C.xâm thực và bồi tụ phổ biến. '