Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là

Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.                          B. cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.

C. hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.                         D. bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.

A. ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.