Phát biểu nào sau đây không đúng với ASEAN?

 Phát biểu nào sau đây không đúng với ASEAN?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mở rộng liên kết với nước ngoài.                               B. Là một tổ chức lớn hàng đầu thế giới.

C. Trình độ phát triển khác nhau giữa các nước.           D. Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực

B. Là một tổ chức lớn hàng đầu thế giới.