Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu vực của hệ thống sông nào nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu vực của hệ thống sông nào nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Hồng.                  B. Sông Thái Bình.                   C. Sông Đồng Nai.            D. Sông Mê Công.

B. Sông Thái Bình.