Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.PhiaUặc.                      B.PhiaYa.                 C. Kièu Liêu Ti.                    D. Tây Côn Lĩnh.
  D. Tây Côn Lĩnh.