Nước ta dễ dàng giao lưu với các nước trên thế giới là do

Nước ta dễ dàng giao lưu với các nước trên thế giới là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh cửa sông.

B. nằm trong vùng nội chí tuyến có nền nhiệt độ cao.

C. gần ngã tư đường hàng không, hàng hải quốc tế.

D. ở nơi giao thoa giữa các nền văn minh khác nhau.

C. gần ngã tư đường hàng không, hàng hải quốc tế.