Ngữ văn lớp 6 - Treo biển

Ngữ văn lớp 6 - Treo biển

I. Đọc - Tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Chú thích

3. Tóm tắt

4. Thể loại

- Truyện cười: loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười mua vui, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

II. Đọc - Tìm hiểu văn bản

1. Nội dung tấm biển

- Giới thiệu sản phẩm cần bán

Bốn yếu tố:

+ Ở đây: thông báo địa điểm

+ Có bán: Hoạt động của cửa hàng

+ Cá: Mặt hàng

+ Tươi: chất lượng hàng

=>Phù hợp cần thiết, là cách làm thông thường của mọi cửa hàng buôn bán

2. Sự góp ý của khách

Có bốn người góp ý: lần lượt bỏ các từ trên biển

+Ý 1:Bỏ “Tươi”

+Ý 2:  “Ở đây”

+Ý 3: “Có bán”

+Ý 4: Cá

-> Các ý kiến không hợp lí

- Cười vì sự không suy xét, ngẫm nghĩ của chủ nhà hàng -> cất biển => Mất hết chủ kiến

3. Ý nghĩa

- Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến, không suy nghĩ.

- Phê phán những người không có lập trường.

III. Tổng kết

Ghi nhớ( SGK)

Mượn câu chuyện nhà hàng bán cá nghe ai " góp ý " về cái tên biển cũng làm theo, truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác.