Ngữ Văn lớp 6 - Bánh Chưng, Bánh Giầy

Ngữ Văn lớp 6 - Bánh Chưng, Bánh Giầy

I. Đọc – Tìm hiểu chung

1. Đọc:

- HS đọc, HS khác nhận xét.

2. Giải thích từ khó

- HS dựa vào phần chú thích ở SGK tìm hiểu thêm.

II. Tìm hiểu văn bản

1. Hoàn cảnh, ý định, cách thức vua Hùng chọn người nối ngôi

- Hoàn cảnh Thái Bình thịnh vượng, vua đã già, muốn truyền ngôi.

- Ý của vua: làm vừa ý, nối chí vua không nhất thiết là con trưởng.

2. Lang Liêu được thần giúp đỡ

- Các ông lang: không đoán được ý vua.

- Lang Liêu rất buồn vì không có tiền mua sơn hào hải vị.

- Thần báo mộng: Hãy lấy gạo làm bánh.

 - Vì:

       + Lang Liêu là người làm ra lúa gạo.

       + Người chịu nhiều bất hạnh.

- Vì thần muốn để Lang Liêu bộc lộ trí tuệ, khả năng đó là hiểu được ý thần và thực hiện được ý thần.

- Thần ở đây chính là nhân dân.

3. Hai thứ bánh của Lang Liêu được vua chọn

- Hai thứ bánh có ý nghĩa thực tế quý trọng nghề nông.

- Có ý tưởng tượng sâu xa, tượng trời đất.

- Chứng tỏ tài đức của con người có thể nối chí vua.

4. Ý nghĩa của truyện

- Giải thích nguồn gốc bánh chưng, bánh giầy vào dịp Tết nguyên đán.

- Đề cao nghề nông, lao động, bênh vực kẻ yếu.