Ngữ Văn lớp 6 - Mẹ hiền dạy con

Ngữ Văn lớp 6 - Mẹ hiền dạy con

I. Tìm hiểu chung

1. Đọc và giải thích từ khó  

- Mạnh Tử: tên là Mạnh Kha - một bậc hiền triết nổi tiếng của Trung Hoa thời Chiến quốc, được các nhà nho xưa suy tôn là Á thánh (vị thánh thứ hai) sau Khổng Tử
- Nghĩa địa: khu đất chôn người đã qua đời
- Điên đảo: ở đây có nghĩa là lừa đảo, lật lọng, gây ra sự đảo lộn trong trật tự và đạo đức xã hội
- Thơ ấu: ngây thơ bé dại
- Tri thức: những hiểu biết về sự vật nói chung
- Chuyên cần: chăm chỉ làm việc
- Bậc đại hiền: người có đạo đức, hiểu biết rộng
- Giáo dục: dạy dỗ cho nên người                  

2. Bố cục

- Có năm sự việc chính liên quan đến hai mẹ con -> kết thành cốt truyện.

II. Tìm hiểu văn bản

1. Dạy con bằng cách chọn nơi ở

- Dời nhà ra nghĩa địa

- Dời  nhà ra gần chợ

-> Môi trường này ảnh hưởng đến Mạnh Tử, dễ bắt chước thói hư, tật xấu.

- Cuộc sống trường học đã hưởng tốt đến tính nết Mạnh Tử.(Lễ phép, học hành)

=> Vì muốn con thành người tốt.

2. Dạy con bằng ứng xử hàng ngày

- Bà mẹ nói đùa: “ để con ăn đấy”

- Bà ân hận: “ Ta nói lỡ mồm rồi”

-> Mua thịt lợn cho con ăn

-> Không dược dạy con nói dối, phải giữ được chữ tin với mọi người, sống phải thành thật

- Mạnh Tử bỏ học

- Mẹ cầm dao cắt tấm vải đang dệt

=> Dạy con cần nghiêm khắc, muốn con trở thành người tốt , tài giỏi

=> Mạnh Tử trở thành một bậc tài cao đức trọng, nối tiếng sau này