Ngữ Văn lớp 6 - Nhân hóa

Ngữ Văn lớp 6 - Nhân hóa

 

I. Nhân hoá là gì?

1. Ví dụ 1:

*Tìm phép nhân hóa trong khổ thơ sau và nêu tác dụng của chúng:
"Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân 
Đầy đường"

2. Nhận xét

- Ông trời -> gần gũi

+ Mặc áo giáp

+ Ra trận

- Mía: múa gươm

- Kiến: hành quân

=> Gọi là nhân hoá

VD2: Tác dụng

- Nhân hoá có tính hình ảnh làm cho sự vật, hiện tượng được miêu tả, gần gũi hơn với con người.

3. Ghi nhớ :

Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, ... bằng những từ ngữ vốn có được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,... trở nên gần gũi với con ngườ, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người

II. Các kiểu nhân hoá

1. Ví dụ 

*Trong các câu dưới đây, những sự vật nào được nhân hóa?
a) Từ đó, lão Miệng, bác Tai, Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.
b) Cây tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
c)     Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta
*Đồng thời dựa vào các từ in đậm, cho biết mỗi sự vật trên được nhân hóa bằng cách nào?

2. Nhận xét

Những sự vật được nhân hoá

a. Miệng, tai, mắt, chân, tay

-> Dùng từ ngữ gọi người để gọi sự vật

b. Tre

-> Dùng từ vốn chỉ hành động, tính chất của người để chỉ hoạt động

c. Trâu

Trò chuyện, xưng hô với vật như với người

3. Ghi nhớ:

Có ba kiểu nhân hóa thường gặp là:
- Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật
- Dừng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ cho vật
- Trò chuyện, xưng hô với vật như với người.