Ngữ Văn lớp 6 - Luyện nói kể chuyện

Ngữ Văn lớp 6 - Luyện nói kể chuyện

I.Lập dàn bài :

               2 trong 4 đề ở sgk

a.Tự giới thiệu về bản thân

b. Giới thiệu về người bạn mà em yêu mến

c. Kể về gia đình mình

d. Kể về một ngày hoạt động của mình

II. Luyện nói :

   Yêu cầu khi nói

+ to , rỏ ràng, trôi chảy

+ tự nhiên , nhìn vào mặt mọi người

+ chú ý nói chứ không phải đọc