Ngữ văn lớp 6 - Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Ngữ văn lớp 6 - Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

1. Ví dụ:

SGK

2. Nhận xét:

- Thiếu quốc hiệu, ngày, tháng, năm, nơi viết dơn, họ và tên người viết đơn,

- Nơi nhận đơn không rõ, chữ ký của người viết đơn.

* Cách chữa: bổ sung những phần thiếu.

* Phát hiện lỗi và nêu cách chữa.

- Lỗi : thừa phần viết về bố mẹ

- Lý do trình bày trong đơn chưa rõ ràng

- Thiếu thời gian ,nơi viết đơn , lời cam đoan, chữ ký của người viết đon.

- Cách sửa : bổ sung phần thiếu , bỏ phần thừa.

3. Đơn sau sai ở chỗ nào:

( SGK)

- Sai: lý do trình bày chưa phù hợp( sốt li bì mà vẫn viết được đơn).

- Sửa: thay người viết đơn là phụ huynh, trình bày lại lý do cho phù hợp.