Ngữ Văn lớp 6 - Luyện nói về văn miêu tả

Ngữ Văn lớp 6 - Luyện nói về văn miêu tả

I. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài tập 1

* Hướng dẫn thảo luận bài tập

- Tả miệng theo đoạn văn của A. Đô – đê (buổi học cuối cùng).

* Gợi ý : - Giờ học gì? Thầy Ha men làm gì? HS của thầy làm gì?

- Không khí lớp học lúc đó?

- Âm thanh tiếng động nào đáng lưu ý.

 Bài tập 2

Tả miệng chân dung thầy giáo Ha men.

* Gợi ý: - Dáng người, nét mặt, quần áo thầy mặc lên lớp trong buổi học cuối cùng ?

- Giọng nói? lời nói? Hành động

- Cách ứng xử của thầy khi trò Ph răng đến muộn?

- Tóm lại thầy là người như thế nào?

- Cảm xúc của bản thân về thầy?