Ngữ văn lớp 6 - Lời văn, đoạn văn tự sự

Ngữ văn lớp 6 - Lời văn, đoạn văn tự sự

I. Lời văn, đoạn văn tự sự

- Lời văn ở đây được hiểu là  cách thức diễn đạt, kiểu diễn ngôn

1. Lời văn giới thiệu nhân vật

Đoạn 1: Nhân vật vua Hùng , Mị Nương

Đoạn 2: Sơn Tinh ,Thuỷ Tinh

- Sự việc :

+ Vua Hùng kén rể (Đọan 1)

+ Hai chàng đến cầu hôn(Đoạn 2)

- Giới thiệu: tên, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng,ý nghiã của nhân vật để chuẩn bị cho diễn biến câu chuyện sau này

- Thuờng dung cụm từ :Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, người ta gọi chàng là.. hoặc cá từ : “Có, là”

=> Lời giới thiệu nhân vật thường kể về tên tuổi , tài năng , lai lịch…

2. Lời văn kể sự việc

- Kể về sự việc hành động của nhân vật

- Hành động nhân vật

- Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nỗi giận, đem quân đuổi theo, hô mưa, gọi gió làm thành giông bão, dâng nước sông cuồn cuộn, nước ngập, nước dâng  đánh Sơn Tinh.

- Kể theo thứ tự hợp lí từ trước tới sau theo thứ tự tăng dần( thấp -> cao)

=> Khi kể thì : kể các hành động, việc làm , kết quả, sự thay đổi do các hành động ấy đem lại

3. Đoạn văn

- Đoạn 1:2 câu , Vua Hùng kén rễ (C2)

- Đoạn 2: 6 câu, Hai người đến cầu hôn đều có tài lạ như nhau, đều xứng đáng làm rễ vua.(C 1,4)

- Đoạn 3: 3 câu, Thủy Tinh  dâng nước đánh Sơn Tinh(C1)

* Các câu nêu ý chính gọi là  câu chủ đề

* Các câu trong đoạn văn  kết hợp chặt chẽ với nhau giải thích , làm nôỉ bật cho ý chính

*Thông thường mỗi đoạn văn thường diễn đạt một ý chính

* Về hình thức :Mở đầu viết lùi vào , hết đoạn chấm xuống dòng. Mỗi đoạn có nhiều câu chủ đề thống nhất, có liên kết giữa các câu

* Ghi nhớ:
Văn tự sự chủ yếu là văn kể người và kể việc. Khi kể người thì có thể giới thiệu tên, họ lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật. Khi kể việc thì kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay do các hành động ấy đem lại
Mỗi đoạn văn thường có một ý chính, diễn đạt thành một câu gọi là câu chủ đề. Các câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn đến ý chính đó, hoặc giải thích cho ý chính, làm cho ý chính nổi lên