Ngữ Văn lớp 6 - Lợn cưới, áo mới

Ngữ Văn lớp 6 - Lợn cưới, áo mới

I.  Đọc tìm hiểu chung

1. Đọc văn bản

2. Tìm hiểu chú thích   

II. Tìm hiểu văn bản.

1.Tính khoe khoang

a. Anh thứ nhất:

- Đứng trứơc cửa từ sáng đến chiều chờ người đi qua để khoe áo, tâm trạng nôn nóng

- Không thấy ai hỏi tức lắm -> tình huống gây cười

- Khi anh mất lợn hỏi thăm giơ vạt áo ra trước mặt “Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả”

b. Anh thứ hai:

- Nhà có việc lớn(Đám cưới), bị sỏng mất lơn, đang hớt hải chạy tìm nhưng cũng tận dụng cơ hội để khoe “Bác có thấy con lợn cưới của tôi không”

- Từ cưới không thích hợp vì không nêu được đặc điểm nào của con lợn cần tìm

2. Yếu tố gây cười.

- Cười về hành động, ngôn ngữ của từng nhân vật thích khoe của

- Tạo nên được tình huống ganh đua trong việc khoe của của các nhân vật

-  Kết thúc truyện bất ngờ

3. Ý nghĩa

- Phê phán tính hay khoe của, những kẻ quá ham khoe của

- Biện pháp nghệ thuật đối xứng và phóng đại

III. Tổng kết:

Ghi nhớ: Truyện "Lợn cưới, áo mới" chế giễu, phê phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội