Ngữ Văn lớp 6 - Ông lão đánh cá và con cá vàng ( đọc thêm )

Ngữ Văn lớp 6 - Ông lão đánh cá và con cá vàng ( đọc thêm )

I. Đọc - Tìm hiểu chung

1. Đọc và giải thích từ khó  

                  sgk

2. Tóm tắt văn bản

3. Kể chuyện

II. Đọc - Tìm hiểu văn bản

1. Sự việc ông lão đi ra biển

 5 lần ông lão đi ra biển

2. Nhân vật ông lão

- Lão ngư nghèo khổ, chăm chỉ làm ăn

-> Nhu nhược, cam chịu, nhẫn nhục

3. Nhân vật mụ vợ ông lão

- Lòng tham vô đáy, muốn có mọi thứ của cải, danh vọng, quyền lực

-> Tham lam, bội bạc, cay nghiệt, thô bỉ

- Mụ mắng, quát, dận dữ, nỗi cơn thịnh nộ với chồng

-> Giai cấp bốc lột, thống trị tham ác

=> Cá vàng trùng trị mụ vợ rất thích đáng. Từ đỉnh cao quyền lực và danh vọng mụ đánh mất tất cả

4. Nét đặc sắc nghệ thuật

- Tương phản, đối lập

- Trùng lặp, tăng cấp, nhân hoá

5. Ý nghĩa

- Cá vàng đại diện cho lòng tốt, cái thiện

- Trừng trị thích đáng kẻ tham lam, bội bạc