Ngữ Văn lớp 6 - Ếch ngồi đáy giếng

Ngữ Văn lớp 6 - Ếch ngồi đáy giếng

I Đọc - Tìm hiểu chung

 1. Đọc và giải thích từ khó

- Chúa tể : kẻ có quyền lực cao nhất, chi phối những kẻ khác

- Dềnh lên : dâng cao

- Nhâng nháo: ngông nghênh, không coi ai ra gì  

 2. Thể loại

* Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

II. Đọc - Tìm hiểu văn bản

 1. Nhân vật Ếch

* Môi trường sống:

- Sống lâu ngày trong một giếng nọ

- Xung quanh ếch chỉ có một số loài vật bé nhỏ

- Ếch kêu làm các con vật khiếp sợ

-> Thế giới sống nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, ít hiểu biết -> chủ quan, kiêu ngạo

* Cái chết của ếch:

- Hoàn cảnh:Trời mưa, nước dềnh lên tràn bờ, đưa ếch ra ngoài

- Ngênh ngang đi dạo, không thèm để ý đến xung quanh

- Ếch bị trâu giẫm bẹp -> chủ quan, kiêu ngạo

2. Ý nghĩa của truyện

- Phải biết nhìn xa trông rộng, luôn học hỏi trau dồ hiểu biết.

- Không chủ quan, kiêu ngạo, tự mãn.

III. Tổng kết

Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khuyên nhủ người tap hải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo
Thành ngữ :" Ếch ngồi đáy giếng "