Ngữ Văn lớp 6 - Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Ngữ Văn lớp 6 - Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

Đề: Sau 10 năm em trở về thăm lại trưòng cũ. Hãy kể lại những thay đổi mà em nhìn thấy về ngôi trường.

1.Tìm hiểu đề:

- Kiểu bài:Kể chuyện tưởng tượng

- Nội dung:

+Chuyến về thăm trưòng cũ sau 10 năm xa cách

+Cảm xúc, tâm trạng của em trong và sau chuyến thăm ấy

2.Lập dàn ý:

a. Mở bài:

- Về thăm trường nhân dịp nào?(điạ điểm)

- Cảm xúc của em lúc ấy ?

b. Thân bài:

-Tâm trạng trước lúc về thăm trường

-Cảnh gặp gỡ với thầy cô giáo cũ, chú bảo vệ...

- Gặp bạn bè, sấn trường , ghế đá..những kỉ niệm xưa được hồi tưởng lại ..những thay đổi trong cuộc sống  của mỗi người

-Sự thay đổi của trường: thiết bị, cảnh quan mới mẽnhư thê nào?

-Những thay dổi về thqầy, cô giáo:ngừoi già, người mới về...

- Các bạn cùng lớp cùng lứa nay đã lớn

c. Kết bài:

Phút chia tay lưu luyến

Suy nghĩ của em khi chia tay với trường: Cảm động, yêu thương, tự hào