Ngữ Văn lớp 6 - Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Ngữ Văn lớp 6 - Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

I.Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt

1. Văn bản và mục đích giao tiếp

- Giao tiếp: truyền đạt - tiếp nhận tư tương, tình cảm

- Văn bản là chuổi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề, có liên kết, mạch lạc.

- Mục đích giao tiếp là đích giao tiếp.

2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản

Ví dụ:

a. Câu ca dao: dùng để khuyên, không dao động khi nguời khác thay dổi chí hướng

-> Đây là một văn bản

b. Lời phát biểu của Thầy là môt văn bản vì : Có chủ đề, có liên kết , bố cục rỏ ràng, cách diễn đạt dễ nghe , dễ hiểu  ->VB nói

c.Bức thư , đơn xin nghĩ học, bài thơ , truyện cổ tích  là Văn bản

- Tuỳ theo mục đích giao tiếp cụ thể mà người ta sử dụng các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt phù hợp.