Ngữ Văn lớp 6 - Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Ngữ Văn lớp 6 - Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Đề văn tự sự

- Đề 1: Kể câu chuyện em thích bằng lời văn của em

- Đề1: kể, chuyện em thích, bằng lời văn của em

- Đề 2: kể, bạn tốt

- Đề 3 : Kỉ niệm ngày thơ ấu

- Đề 4: Ngày sinh nhật của em

- Đề 5: Quê em đổi mới

- Đề 6: Em đã lớn rồi

+ Đề kể việc: 1, 3

+ Đề kể người: 2

+ Đề tường thuật :4,5,6

* Lưu ý : Muốn làm tốt bài văn thì cần đọc kỉ đề -> hiểu,nắm nội dung đề

2. Cách làm bài văn tự sự

“Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em”

a. Tìm hiểu đề

- Câu chuyện em thích: Tự do lựa chọn , không theo ý người khác

-Bằng lời văn của em :  Không sao chép văn bản có sẵn mà tự nghĩ ra theo ngôn ngữ nói của mình

=> Nắm vững yêu cầu đề bài

b. Lập ý  Xác định nội dung sẽ viết

+ Nhân vật

+ Sự việc

+ Diễn biến

+ Kết quả

+ Ý nghĩa của chuyện

- Chọn truyện nào ?( Thánh Gióng)

- Thể hiện chủ đề gì?(ca ngợi công lao người anh hùng làng Gióng)

c. Lập dàn ý

- Bắt đầu : Giặc Ân sang xâm lược, vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi, chú bé mói lên tiếng

- Kết thúc : Vua nhó công ơn, phong là Phù Đổng thiên Vương

*Mở Bài : Hùng Vuơng thú 6  ở làng Gióng có 2 vợ chồng ông lão sinh được một đứa con trai lên ba mà vẫn không biết nói, biết cười. Một hôm nghe tin sứ giả…

*Thân Bài :

+ Gióng bảo vua làm roi sắt , ngựa sắt

+Ăn khoẻ , lớn nhanh như thổi

+ Gióng vươn vai trỏ thành tráng sĩ, cầm quân đánh giặc

+ Roi gãy, lấy tre làm vũ khí

+ Thắng giặc, cưỡi ngựa bay về trời

*Kết bài : Vua nhớ công ơn lập đền thờ ngay tại quê nhà

=> Lập dàn ý : sắp sếp các ý theo thứ tự trước sau để người đọc theo dõi  và hiểu được câu chuyện

* Ghi nhớ: 
- Khi tìm hiểu đề văn tự sự thì phải tìm hiểu kĩ lời văn của đề để nắm vững yêu cầu của đề bài
- Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề, cụ thể là xác định: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa câu chuyện
- Lập dàn ý là sắp xếp việc gì kể trước, việc gì kể sau để người đọc theo dõi được câu chuyện và hiểu được ý định của người viết
- Cuối cùng phải viếc thành văn theo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.