Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập tổng hợp

Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập tổng hợp

I. Đọc - hiểu văn bản

1. Nắm được đặc điểm thể loại

2. Nắm được nội dung cụ thể

3. Nắm được nội dung ý nghĩa của văn bản tự sự

II. Phần tiếng việt

1. Về câu

- Thành phần chính của câu

- Câu trần thuật đơn

- chữa lỗi về CN- VN.

2. Biện pháp tu từ.

- So sánh

- Nhân hóa

- Ẩn dụ

- Hoán dụ

III. Phần tập làm văn

1.Văn tự sự

- Dàn bài của một bài văn tự sự

- Ngôi kể khi viết bài văn tự sự

- Thứ tự kể trong văn tự sự

- Biết cách làm bài văn tự sự

2. Văn miêu tả

- Thế nào là văn miêu tả

- Mục đích và tác dụng của văn miêu tả.

- Các thao tác của văn miêu tả

- Quan sát, tưỏng tượng, liên tưởng , so sánh.

3. Cách làm bài văn miêu tả

- Phương pháp tả cảnh

- Phương pháp tả người

4. Biết cách viết đơn từ và nắm được các lỗi thường mắc khi viết đơn từ.