Ngữ Văn lớp 6 - Sơn Tinh Thủy Tinh

Ngữ Văn lớp 6 - Sơn Tinh Thủy Tinh

I. Đọc tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Tóm tắt

3. Bố cục  3 đoạn

+Đoạn 1: Từ đầu->Một thứ một đôi : Vua Hùng kén rể

+Đoạn 2 : tiếp theo -> Thần nước rút lui : Sơn tinh, thuỷ tinh cầu hôn, cuộc giao tranh xảy ra

+Đoạn 3 : Còn lại : Sự trả thù hàng năm của thuỷ tinh và chiến thắng của Sơn tinh

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Vua Hùng kén rể :

- Lí do :Vua chỉ có 1cô con gái xinh đẹp

+ Cả 2 đến cầu hôn cùng 1 lúc, đều tài giỏi

* Sơn Tinh: chúa non cao

* Thuỷ Tinh: chúa vùng nước thẳm

=> Tài cao , phép lạ

- Không biết chọn ai làm rể -> thách cưới -> Thuận lợi cho Sơn tinh

2 . Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh Và Thủy Tinh   

- Sơn Tinh đem sính lễ đến trước cưới đựoc vợ

- Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ,nổi giận đem quân đuổi theo -> Giao tranh xảy ra

- Sơn Tinh không hề run sợ, chống cự 1 cách quyết liệt : Nước dâng cao bao nhiêu thì núi dâng cao bấy nhiêu, bốc từng quả đồi ngăn nước lũ

- Sơn Tinh đã chiến thắng, Thủy Tinh thất bại hàng năm dâng nước đánh Sơn Tinh -> gây ra lũ lụt

3. Ý nghĩa xây dựng 2 nhân vật

- Sơn Tinh, Thủy Tinh là nhân vật mang tính chất hoang đường kì ảo do nhân dân tưởng tượng ra

+ Thủy Tinh là thần nước tương trưng cho sức mạnh của mưa lụt hàng năm

+ Sơn Tinh là thần núi , sức mạnh vĩ đại của nhân dân ta trong việc chống lũ lụt hàng năm

-> Ước mơ chiến thắng thiên tai bảo vệ mùa màng và cuộc sống con người

4.Ý nghĩa của truyện

- Giải thích hiện tượng mưa, gió, bão lụt

- Thể hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự thiên nhiên

- Ca ngợi công lao giữ nước của vua Hùng

- Xây dựng hình tượng nghệ thuật mang tính tượng trưng, khái quát cao

* Ghi nhớ :  SGK