Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm phẩy )

Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm phẩy )

I. Công dụng

1. Ví dụ:

SGK

 a. (!) ; b. (?) ; c. (!) ; d. (.).

 Lý do:
- Dấu chấm dùng để đặt ở cuối câu trần thuật.

- Dấu chấm hỏi đật cuối câu nghi vấn

- Dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiếnvà cuối câu cảm thán.

2. Cách dùng các dấu chấm , hỏi, than có gì đặc biệt

             SGK

- Câu 2, 4 đều là câu cầu khiến nhưng các câu ấy đều dùng dấu chấm than

- Dấu chấm( ? !) thể hiện thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm

3. Ghi nhớ:

SGK

II. Chữa một số lỗi thường gặp

1. So sánh cách dùng 2 câu sau

SGK

a. Câu 1: tách thành 2 câu làm cho người đọc dễ hiểu

Câu 2: Câu ghép, nhưng 2 vế không được liên kết chặt chẽ nên tách thành 2 câu là đúng hơn.

b. Câu 1: Dùng dấu chấm tách thành 2 câu là không hợp lý.

2. Cách dùng dấu chấm ? và đấu ! có phù hợp không

a. Dấu (?) cuối câu 1,2 sai vì đây không phải là câu hỏi.

b. Câu trần thuật mà đặt dấu chấm ! là không đúng.