Ngữ Văn lớp 6 - Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Ngữ Văn lớp 6 - Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

I. Đọc - Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ văn bản

 - Năm 1854 , tổng thống thứ 14 của Mĩ muốn mua đất của người da đỏ. Thủ lĩnh da đỏ gửi bức thư trả lời. Là một bức thư nổi tiếng về thiên nhiên và môi trường.

2. Đọc và tìm hiểu chú thích.

3. Bố cục

 * Văn bản được chia thành 3 phần

- Phần 1 (Từ đầu đến “tiếng nói cha ông chúng tôi”): những điều thiêng liêng trong ký ức
- Phần 2 ( Tiếp theo đến “đều có sự ràng buộc” ): những âu lo của người da đỏ về đất đai, môi trường
- Phần 3 ( còn lại ): kiến nghị của người da đỏ về bảo vệ môi trường và đất đai

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Những điều thiêng liêng trong ký ức của người da đỏ

- Đất đai, cây lá , hạt sương , tiếng côn trùng , những bông hoa, vũng nước, dòng nhựa chảy trong cây cối.

- Những thứ đó đều đẹp đẽ, cao quý không thể tách rời với sự sống của người da đỏ ( là máu của tổ tiên , là chị , là em, là gia đình ).

- Những thứ đó không thể mất cần được tôn trọng và gìn giữ.

- Gắn bó, yêu quý đất đai , môi trường và thiên nhiên

→ Sự vật hiện lên gần gũi, thân thiết với con người bộc lộ cảm nghĩ sâu sắc của tác giả đối với thiên nhiên và môi trường sống.

2. Những lo âu của người da đỏ về đất đai môi trường tự nhiên

- Môi trường tự nhiên sẽ bị người da trắng phá

- Đạo đức: mảnh đất này không phải anh em của họ mà là kẻ thù của họ, mồ mả của họ , họ còn quên.

- Cư xử đất đai : họ lấy từ trong lòng đất những gì họ cần. Họ cư xử vối đất, mẹ, anh , em bầu trời như những vật mua được, bán đi là thèm khát của họ, để lại đằng sau những hoang mạc…cả ngàn con trâu bị người da trắng bắn

- Cách sống vật chất thực dụng >< cách sống tâm trạng các giá trị tinh thần.

- So sánh , đối lập, nhân hóa , điệp ngữ.

→ Nêu bật sự khác biệt  giữa 2 cách sống

- Thể hiện rõ thái độ tôn trọng , bảo vệ đất đai môi trường.

- Bộc lộ sự lo âu của người da đỏ khi đất đai của họ về tay người da trắng.

→ Tôn trọng và đầy ý thức về môi trường.

3. Kiến nghị của người da đỏ.

- Phải biết kính trọng đất đai

- Khuyên bảo chung: đất là mẹ

- Điều gì xãy ra với đất đai là xãy ra với những đứa con của đất.

→ Đất là nơi sản sinh ra muôn loài, là nguồn sống của muôn loài.

- Cái gì con người làm cho đất là làm cho ruột thịt của mình.

- Con người cần phải sống hòa hợp với thiên nhiên.

→ Giọng văn đanh thép, hùng hồn( người phải dạy, phải bảo, phải kính trọng đất đai).

→ Khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ đất đai , môi trường.

III. Tổng kết:

Ghi nhớ:  Qua bức thư trả lời yêu cầu mua đất của Tổng Thống Mĩ Phreng-klin, thủ lĩnh người da đỏ Xi-át-tơn, bằng một giọng văn đầy sức truyền cảm, bằng lối sử dụng phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ phong phú đa dạng, đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa toàn nhân loại: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình