Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi dùng từ

Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi dùng từ

I. Lặp từ

1. Ví dụ:

Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu dưới đây:
a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu! 
                                                                                                        ( Thép Mới )
b) Truyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc truyện dân gian

2. Nhận xét

a.

- Tre (7 lần)

- Giữ (4 lần)

- Anh hùng (2 lần)

-> điệp ngữ

-> Nhấn mạnh ý: vai trò của tre trong việc bảo vệ đất nước , con người, đánh giặc… tạo nhịp điệu hài hoà

b.

- Truyện dân gian ( 2lần)

-> nhàm chán, máy móc

-> Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

II. Lẫn lộn các từ gần âm

1. Ví dụ

a) Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh
b) Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc

2. Nhận xét

a. Thăm quan -> Tham quan

b.  Nhấp nháy -> Mấp máy

-> Nhớ không chính xác hình thúc ngữ âm của từ

* Chú ý :

+ Phải nhớ chính xác nghĩa của từ

+ Khi nói, đặc biệt khi viết phải chú ý tránh lặp từ vô ý thức khiến lời văn trở nên nặng nề, dài dòng

+  Dùng từ nào mình  nhớ chính xác hình thức ngữ âm