Ngữ Văn lớp 6 - Thứ tự kể trong văn tự sự

Ngữ Văn lớp 6 - Thứ tự kể trong văn tự sự

I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự

 1. Tóm tắt các sự việc trong truyện

  “ Ông lão đánh cá và con cá vàng”

- Ông lão đi đánh cá bắt đuợc cá vàng, và thả cá vàng, ông nhận lời hứa giúp đỡ của cá vàng

- Năm lần ông lão ra biển gặp cá vàng…, năm lần sóng biển thay đổi, lòng tham của mụ vợ ngày càng tăng

-> Kể theo thứ tự tự nhiên ( kể xuôi ), thứ tự gia tăng của lòng tham…, tăng ý nghĩa tố cáo và phê phán

2. Đọc bài văn sách giáo khoa

- Ngỗ mồ côi cha mẹ, không có người rèn...

- Ngỗ tìm cách trêu chọc, đánh lừa…

- Khi Ngỗ bị chó dại cắn, không ai cứu

- Ngỗ bị chó cắn, tiêm thuốc trừ dại

* Ngôi kể thứ ba

- Kể theo mạch cảm xúc, tam trạng nhân vật

- Kể hiện tại-> quá khứ -> hiện tại

=> Tạo sự hấp dẫn tăng cường kịch tính

3. Ghi nhớ:

Khi kể chuyện, có thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau, cho đến hết.
Nhưng để gây bất ngờ, gây chú ý, hoặc để thể hiện tình cảm nhân vật, người ta có thể đem kết quả hoặc sự việc hiện tại kể ra trước, sau đó mới dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các việc đã xảy ra trước đó.