Ngữ Văn lớp 6 - Đeo nhạc cho mèo

Ngữ Văn lớp 6 - Đeo nhạc cho mèo

I. Tìm hiểu chung

1. Thể loại:

Truyện ngụ ngôn: Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc bằng vần. Nội dung chủ yếu là mượn hình ảnh, đồ vật, hay con người nhằm mục đích khuyên nhủ, răn dậy ta bài học nào đó trong cuộc sống

II. Tìm hiểu văn bản:

1. Lý do cuộc họp của làng chuột:

a) Nguyên nhân:
- Mèo cứ xơi chuột mãi
- Mới đẻ ra chuột đã sợ mèo
b) Mục đích:
- Mua một cái nhạc, buộc vào cổ mèo để mọi nhất cử, nhất động của mèo đều nghe và tránh được -> Đeo nhạc cho mèo

2. Cuộc họp làng chuột

- Nguyên nhân: chống lại kẻ thù truyền kiếp
- Mục đích: Ông Cống đề xuất ý kiến đeo nhạc cho mèo
- Lúc đầu:
+ Đủ mặt cả làng.
+ Ông Cống đề xuất sáng kiến đeo nhạc cho mèo
-> Hội nghị vỗ tay tán thưởng
- Lúc phân công:
+ Im phăng phắc, nỗi sợ hãi bao trùm
+ Đùn đẩy, né tránh trách nhiệm
-> Ai nấy đều sợ hãi, thoái thác
=> Cuộc họp thất bại.

3. Kết quả:

Vừa trông thấy mèo, không những chuột chù mà cả làng chuột đều sợ cuống, vắt chân lên cổ, chạy bán sống bán chết

III. Tổng kết

1. Bài học:

- Sống phải có thực tiễn và khả thi
- Một kế hoạch tốt phải có điều kiện và người thực hiện
- Những việc tập thể phải do nhiều người quyết định. Nếu để cho 1 người quyết định sẽ dễ dẫn đến những quyết định điên rồ

2. Ý nghĩa:

- Truyện phê phán những người không làm được điều gì nhưng lại to giọng, tỏ ra rằng mình hiểu biết