Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

Ngữ Văn lớp 6 - Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

I. Công dụng của dấu phẩy

1. Ví dụ

  SGK – 157- 158.

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

 ( HS đặt , nhận xét .GV nhận xét chung)

2. Ghi nhớ

SGK

II. Chữa một số lỗi thường gặp.

1.Đặt các dấu phẩy vào chỗ của các câu sau:

a. Chào mào , sáo sậu, sáo đen…Đàn đàn…về,lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện….cãi nhau, ồn mà vui….

b. Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếclá vàng…..mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên…..