Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

Ngữ Văn lớp 6 - Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ

1. Ví dụ

  Chỉ ra chổ sai ở câu a, b SGK

2. Cách chữa

a.Thêm chủ ngữ, vị ngữ cho câu

- Mỗi khi đi…Long Biên, tôi đều say…..

b. Chưa thành câu , chưa có chủ ngữ, vị ngữ

- Thêm chủ ngữ, vị ngữ : Bằng…công nhân nhà máy đã hoàn thành 60% kế hoạch năm.

II. Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu

1. Cho biết mỗi bộ phận in đậm sau nói về ai ?

- Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm ….

→ Phần in đậm đó miêu tả hành động của chủ ngữ trong câu (ta). Như vậy, đây là câu sai về mặt nghĩa.

- Cách chữa: Ta thấy dượng Hương Thư, hai hàm răng cắn chặt,…….