Ngữ Văn lớp 6 - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

Ngữ Văn lớp 6 - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

I. Tìm hiểu chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

1. Ví dụ: 

Đọc sách giáo khoa trang 44, 45

2. Nhận xét :

- Từ chối việc chữa bệnh cho người nhà giàu vì bệnh ông ta nhẹ, cứu chữa bệnh cho đứa bé con người nông dân vì bệnh cậu ta nguy hiểm đến tính mạng

- Hết lòng thương yêu người bệnh    -> ý chính của văn bản( chủ đề)

- Y đức : Chữa bệnh không phân biệt giàu nghèo, sang hèn trong xã hội

- Hai câu đầu của bài “người ta cứu người…chuyện ơn nghĩa”

- Cả 3 đề trên đều phù hợp, riêng 2 đề sau : “Tấm lòng”nhấn mạnh tới khía cạnh tình cảm của Tuệ Tĩnh, còn “Y đức” nói tới đạo đức nghề nghiệp của Tuệ Tĩnh

* Kết luận:

a. Chủ đề : là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản(đề cao, ca ngợi, lên án, phê phán, chế giễu..)

-  Nằm ở đoạn mở đầu, giữa, kết thúc hoặc toát lên trong nội dung bài viết

b.Dàn bài tự sự : 3 phần

- Mở bài : Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc

- Thân bài : Kể diễn biễn của sự việc

- Kết bài : Nêu kết cục của sự việc

* Ghi nhớ : 
- Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản
- Dàn bài bài văn tự sự thường có 3 phần:
+ Phần mở bài giới thiệu chung về nhân vật và sự việc
+ Phần thân bài kể diễn biến của sự việc
+ Phần kết bài kể kết cục của sự việc