Ngữ Văn lớp 7 - Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Ngữ Văn lớp 7 - Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Mục đích và phương pháp chứng minh

a. Mục đích và phương pháp chứng minh.

* Mục đích : Chứng tỏ một điều gì đó là sự thật

* Chứng minh: Là đưa ra những chứng cớ xác thực

=>  Phép  lập luận chứng minh là  dùng lí lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới ( Cần được chứng minh ) là đáng tin cậy

b. Kết luận: Ghi nhớ: 

  • Trong đời sống, chúng ta dùng sự thật ( chứng cứ xác thực ) để chứng tỏ một điều gì đó là đáng tin
  • Trong văn nghị luận, chứng minh là một phép lập luận dùng những lí lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới ( cần được chứng minh ) là đáng tin cậy
  • Các lí lẽ, bằng chứng dùng trong phép lập luận chứng minh phải được lựa chọn, thẩm tra, phân tích thì mới có sức thuyết phục

2. Văn bản: Đừng sợ vấp ngã

* Luận điểm : Đừng sợ vấp ngã

+ Những câu văn mang luận điểm đó: Vậy xin bạn chớ lo …hết mình

* Kết luận : Vấp ngã không đáng sợ mà thiếu cố gắng vươn lên trong cuộc sống mới là điều đáng sợ hơn cả.

- Các sự thật dẫn ra đều đáng tin cậy vì chúng được rút ra rừ tiểu sử những người đã thành công, đã nổi tiếng

- Phép lập luận chứng minh là dùng lí lẽ kết hợp vói những bằng chứng chân thực, xác đáng để chứng tỏ một luận điểm mà mình nêu ra là đáng tin cậy