Ngữ Văn lớp 7 - Đặc điểm của văn bản nghị luận

Ngữ Văn lớp 7 - Đặc điểm của văn bản nghị luận

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Luận điểm, luận cứ và lập luận :

a. Luận điểm:

- Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định ( hay phủ định).

- Vai trò: Thống nhất các đoạn văn thành 1 khối -> linh hồn của bài viết.

- Yêu cầu : đúng đắn, chân thật, có ý nghĩa  thực tế.

b. Luận cứ :

- Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

- Vai trò: sáng tỏ luận điểm.

- Yêu cầu : chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

c. Lập luận :

-  Là cách lựa chọn, sắp xếp, trình bày luận cứ để dẫn đến luận điểm.

- Vai trò: cụ thể hòa luận điểm.

- Yêu cầu : chặt chẽ, hợp lí.

2. Ghi nhớ

  • Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ lập luận. Trong một bài văn nghị luận có thể có một luận điểm chính và các luận điểm phụ
  • Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định ( hay phủ định ), được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.
  • Luận cứ là lý lẽ, dẫn chứng, đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục
  • Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lý thì bài văn mới có sức thuyết phục.