Ngữ Văn lớp 7 - Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến )

Ngữ Văn lớp 7 - Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến )

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Tác giả:

- Nguyễn Khuyến (1835- 1909): quê ở Hà Nam. Là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam.

- Đỗ đầu ba kì thi nên gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

2. Tác phẩm:

- Sáng tác ở giai đoạn ông cáo quan về ở ẩn.

- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật.

- Đề tài : tình bạn.

- Phương thức biểu đạt: Trữ tình

II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

Câu 1: Giới thiệu sự việc

- Đã bấy lâu nay bác tới nhà

-> Lời chào hỏi tự nhiên  

Câu 2-7: Hoàn cảnh khi bạn đến chơi nhà

Trẻ: đi vắng ……. chợ … xa

Ao : sâu; nước: lớn khôn chài cá

Vườn: rộng; rào: thưa khó đuổi gà

Cải: chưa ra cây; cà: mới nụ

Bầu : rụng rốn; mướp: dương hoa

………… Trầu: không có.

-> Nói quá, ngôn ngữ giản dị.

=> Hoàn toàn không có gì để tiếp bạn. 

Câu 8:Tình bạn bộc lộ

 - Bác đến chơi đây ta vối ta.

=> Tình bạn đậm đà hồn nhiên, dân dã.

III. Tổng kết:

*Ghi nhớ: Bài thơ được lặp ý bằng cách cố tình dựng lên tình huống khó xử khi bạn đến chơi, để rồi hạ một câu kết:"Bác đến chơi đây, ta với ta!", nhưng trong đó là một giọng thơ hóm hỉnh chứa đựng tình bạn đậm đà, thắm thiết