Ngữ văn lớp 7 - Từ ghép

Ngữ văn lớp 7 - Từ ghép

I  Các loại từ ghép:

1. Từ ghép chính phụ:

 Ví Dụ:  

a.
- bà: Người đàn bà sinh ra mẹ hoặc cha => tiếng chính.

- bà ngoại: Người đàn bà sinh ra mẹ

=>Nghĩa từ Bà ngoại hẹp hơn nghĩa từ Bà  => tiếng phụ.

b.
- bhơm: chỉ tính chất của sự việc, đặc trưng vì mùi vị nói chung => tiếng chính.

- thơm phức: chỉ mùi vị thơm đậm đặc, gây ấn tượng mạnh

=> Nghĩa từ  thơm phức hẹp hơn nghĩa từ thơm. .=> tiếng phụ.2. Từ ghép đẳng lập:

VD: quần áo; trầm bổng

- quần: đồ mặc che từ bụng xuống chân.

- áo:  đồ mặc che kín nửa thân mình trên.

- trầm: âm thanh to và âm, không thanh thoát.

- bổng: âm thanh cao, thanh.
=>  Các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp 

* Vị trí:  

 * Ghi nhớ 2 (SGK)

 2. Nghĩa của từ ghép:

- Nghĩa của từ ghép đẳng lập chung hơn, khái quát hơn so với nghĩa của các tiếng => Hợp nghĩa.

- Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chínhÞ Phân nghĩa.