Ngữ Văn lớp 7 - Sài Gòn tôi yêu ( Minh Hương )

Ngữ Văn lớp 7 - Sài Gòn tôi yêu ( Minh Hương )

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả

- Minh Hương

2. Tác phẩm

- Lấy từ tập tác phẩm "Nhớ Sài Gòn"

II. Đọc-hiểu văn bản:

1. Nội dung

- Cảm tưởng chung về Sài Gòn

- Đặc điểm thời tiết, khí hậu nhiệt đới ở Sài Gòn với nắng mưa, với gió lộng

- Đặc điểm con người

+ Dân cư tụ hội từ các miền về

+ Phong cách người Sài Gòn : chân thành, bộc trực ; tuân thủ các nghi lễ ứng xử nhưng không màu mè, không mặc cảm tự ti ; kiên cường, bất khuất ở những thời điểm thử thách của lịch sử...

- Tình yêu Sài Gòn bền chặt

2. Nghệ thuật

- Tạo bố cục văn bản theo mạch cảm xúc về thành phố Sài Gòn

- Sử dụng ngôn ngữ đậm đà màu sắc Nam Bộ

- Lối viết nhiệt tình, có chỗ hóm hỉnh, trẻ trung

3. Ý nghĩa văn bản:

Văn bản là lời bày tỏ tình yêu tha thiết, bền chặt của tác giả đối với thành phố Sài Gòn