Ngữ Văn lớp 7 - Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Ngữ Văn lớp 7 - Cách làm bài văn lập luận chứng minh

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh

*Đề bài: Nhân dân ta thường nói “ Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.

a. Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Xác định yêu cầu chung của đề bài : Nêu tư tưởng 2 cách lập luận chứng minh

- Chứng minh tư tưởng đúng đắn của câu tục ngữ

b. Lập dàn bài :

- Mở bài: Nêu luận điểm cần chứng minh

- Thân bài: Nêu lí lẽ dẫn chứng  để chứng tỏ luận điểm đó là đúng đắn.

- Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh

c. Viết bài :

d. Đọc bài và sửa bài :

2. Ghi nhớ

- Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện bốn bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc bài và sửa chữa
- Dàn bài:

  • Mở bài: Nêu luận điểm cần được chứng minh
  • Thân bài: Nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn
  • Kết bài: Nếu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh. Chú ý lời văn phần Kết bài nên hô ứng với lời văn phần Mở bài
- Giữa các phần và các đoạn văn cần có phương tiện liên kết