Ngữ Văn lớp 7 - Chuẩn mực sử dụng từ

Ngữ Văn lớp 7 - Chuẩn mực sử dụng từ

I. Sử dụng từ đúng âm ,đúng chính tả :

*Ví dụ: Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào?
- "Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá": Dùi -> vùi
- "Em bé đã tập tẹ biết nói": tập tẹ -> bập bẹ
- "Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất cuộc đời em": Khoảng khắc -> khoảnh khắc

II. Sử dụng từ đúng nghĩa :

*Ví dụ: Các từ in đậm sau đây được dùng sai như thế nào? hãy thay từ ấy bằng những từ thích hợp
- Đất nước ta ngày càng sáng sủa -> văn minh tiến bộ
- Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để vận dụng vào trong thực tế -> quý giá
- Con người phải biết lương tâm -> có

-> Do không nắm vững khái niệm của từ không phân biệt các từ đồng nghĩa và gần nghĩa .

III. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ

*Ví dụ: Các từ in đậm trong câu sau dùng sai như thế nào? Hãy chỉnh lại sao cho đúng
- Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang -> đẹp
- Ăn mặc của chị thật là giản dị -> trang phục
- Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Đông, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng -> tổn thất
- Đất nước phải giàu mạnh thật sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh -> Phồn vinh, giả tạo

-> Các từ sử dụng không phù hợp với vị trí ngữ pháp của chúng

IV.Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm hợp phong cách.

*Ví dụ: Các từ in đậm trong câu sau dùng sai như thế nào? Hãy chỉnh lại sao cho đúng
- Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta -> cầm đầu (lãnh đạo: sắc thái trang trọng, không phù hợp)
- Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên [...] Nhưng Viên vẫn ráng sức quần nhau với chú hổ -> con hổ ( chú hổ: cách nói dí dỏm, không phù hợp trong tình huống dằn co này )

V. Không nên lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt.

* Ví dụ 5: Trong những trường hợp sau, vì sao không nên lạm dụng từ địa phương và từ Hán Việt?

- Bầy choa có chộ mô mồ -> Từ địa phương -> Khó hiểu.

 - Ngoài sân nhi đồng đang nô đùa -> Hán việt -> Lạm dụng

* Ghi nhớ : 

- Khi sử dụng từ phải chú ý: Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả.  Sử dụng từ đúng nghĩa. Sử dụng từ đúng tính chất Ngữ pháp của từ. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm hợp phong cách. Không nên lạm dụng từ địa phương, từ Hán việt