Ngữ Văn lớp 7: Luyện nói - Bài văn giải thích một vấn đề

Ngữ Văn lớp 7: Luyện nói - Bài văn giải thích một vấn đề

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Yêu cầu:

- Đủ nghe, không quá nhỏ, quá to, không nhát gừng, không lắp, ngọng. Tư thế đứng nói thoải mái, tự nhiên không quá cứng nhắc   

2. Đề bài :

- Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy?

3. Dàn bài   

a. Mở bài

- Dẫn dắt: có nhà văn nói "Sách là ...con người"

- Loại sách em thích đọc nhất...

b. Thân bài

- ích lợi của việc đọc sách

- Những loại sách em thích đọc

- Tại sao em thích đọc sách đó?

+ Vì đúng tâm tư, lứa tuổi

+ Vì cung cấp những kiến thức bổ ích, mở rộng hiểu biết về nhiều lĩnh vực: học tập, lao động, quan hệ xã hội...

+ Vì sách trình bày đẹp, hấp dẫn...

- Những loại sách em không thích đọc: nội dung xấu

c. Kết bài: 
- Khẳng định ý nghĩa của thói quen đọc sách