Ngữ Văn lớp 7 - Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Ngữ Văn lớp 7 - Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Đề bài :

Phát biểu cảm nghĩ về một trong 2 bài thơ của Hồ Chí Minh : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.

2. Định hướng đề:

- Viết về hai tác phẩm : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.

- Viết theo thể văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

- Viết để thấy tâm hồn người nghệ sĩ,chiến sĩ cách mạng trong Hồ Chí Minh

-> Cảm phục, kính yêu, biết ơn…

3. Lập dàn ý:

a. Mở bài: Giới thiệu bài thơ và cảm nghĩ  chung của em.

b. Thân bài: Cảm nghĩ chung tưởng tượng về hình tượng trong tác phẩm .

- Cảm nghĩ về từng chi tiết (theo thứ tự trước sau,)

- Cảm nghĩ về tác giả .

c. Kết bài: Tình cảm của em đối với bài thơ, tác giả