Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Các đề văn:

-  Đề 1: Tục ngữ có câu “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhưng có bạn nói:  nếu không có ý  thức học tập thì chắc gì đã có “ Sàng khôn” nào ! Hãy nêu ý kiến riêng của em và chứng minh ý kiến đó là đúng.

- Đề 2 : Chứng minh rằng  văn chương “gây cho ta những tình cảm ta không có”

- Đề 3 : Chứng minh rằng văn chương “ Luyện những tình cảm ta sẵn có”

- Đề 4: Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân

- Đề 5 : Chứng minh rằng BH luôn thương yêu thiếu nhi

- Đề 6: Chứng minh rằng BH rất yêu cây cối

- Đề 7: Chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc

- Đề 8 : Chứng minh rằng bảo vệ môi trường  thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người

đó là đúng.