Ngữ Văn lớp 7 - Đại từ

Ngữ Văn lớp 7 - Đại từ

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Thế nào là đại từ ?

Ví dụ:
 

Từ

Tác dụng

Vai trò ngữ pháp

Chỉ nhân vật "Thủy"

Chủ ngữ

Chỉ con gà đất

Phụ ngữ của danh từ

Thế

Chỉ việc chia đồ chơi

Phụ ngữ của động từ

Ai

Dùng để hỏi

Chủ ngữ

* Định nghĩa: Đại từ dùng để trỏ người ,sự vật hoạt động, tính chất,…..được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

* Ghi nhớ 1
- Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất,... được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
- Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, của động từ, của tính từ,...

2. Các loại đại từ

a.Đại từ dùng để trỏ
           
b. Đại từ dùng để hỏi

* Ghi nhớ 3: Đại từ để hỏi dùng để: 
- Hỏi về người, sự vật;
- Hỏi về số lượng;
- Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc;