Ngữ Văn lớp 7 - Câu đặc biệt

Ngữ Văn lớp 7 - Câu đặc biệt

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Thế nào là câu đặc biệt ?

a. Xét ví dụ:

 - Ôi, em Thủy ! Tiếng kêu sửng sốt của cô giáo làm tôi giật mình. Em tôi bước vào lớp

->  Đó là câu không thể có chủ ngữ và vị ngữ

=> Là loại câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ

b. Kết luận:

 - Là loại câu không cấu tạo theo mô hình C-V

2. Tác dụng của câu đặc biệt:

- Nêu lên thời gian nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn

- Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng

- Bộc lộ cảm xúc

- Gọi đáp

* Ghi nhớ: Câu đặc biệt thường được dùng để:
- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn
- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng
- Bộc lộ cảm xúc
- Gọi đáp