Ngữ Văn lớp 7 - Bố cục trong văn bản

Ngữ Văn lớp 7 - Bố cục trong văn bản

I. Bố cục và những yêu cầu về bố cuc trong văn bản

1. Bố cục của văn bản:

VD: Một lá đơn xin gia nhập Đội.

- Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp của người viết đơn.

- Yêu cầu, nguyện vọng, lời hứa.

=> Các nội dung được sắp xếp theo một trình tự, 1 hệ thống rành mạch, hợp lí.

=> Bố cục của 1 văn bản.

2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản .

*Văn bản 1:

Các câu trong văn bản sắp xếp lộn xộn, không theo trình tự thời gian. Câu cuối k ăn nhập gì với ý nghĩa của truyện => văn bản trở nên tối nghĩa, vô lí.

* Ghi nhớ:  Nội dung trong văn bản phải thống nhất chặt chẽ với nhau, giữa chúng phải có sự phân biệt  rạch ròi.

- Văn bản 2: Đủ các sự kiện nhưng không đạt được mục đích của truyện: gây cười + phê phán ….

* Ghi nhớ: Trình tự sắp xếp các phần các đoạn phải giúp cho người viết (nói) dễ dàng đạt được mục đích .

3. Các phần của bố cục .

 - 3 phần : Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mỗi phần có một nhiệm vụ riêng .