Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập lập luận giải thích

Ngữ Văn lớp 7 - Luyện tập lập luận giải thích

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Đề bài:

 - Một nhà văn nói: “sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu nói đó .

a. Tìm hiểu đề và tìm ý:

*Giải thích nghĩa của câu nói đó

+ Sách chứa đựng trí tuệ của con người

+ Sách là ngọn đèn sáng

+ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt

+ Nghĩa của cả câu nói đó

b. Lập dàn bài:

+ Mở bài : Giới thiệu câu nói “ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

+ Thân bài :

* Giải thích nghĩa của câu nói :

- Sách chứa đựng trí tuệ con người

- Sách là ngọn đèn sáng

- Sách là ngọn đèn bất diệt

- Cả câu nói có ý gì ?

* Giải thích chân lí của câu nó

  Không thể nói mọi cuốn sách đều là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

*  Giải thích sự vận dụng chân lí được nêu trong câu nói cần chọn lựa sách để đọc

+ Kết bài :  Nêu ý của câu nói đó

c. Viết bài:

d. Đọc lại bài và sửa bài :