Ngữ Văn lớp 7 - Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu thanh sở phá ca - Đỗ Phủ)

Ngữ Văn lớp 7 - Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu thanh sở phá ca - Đỗ Phủ)

I. Giới thiệu chung

1. Tác giả: 

- Đỗ Phủ (712-770) là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường. Đỗ Phủ được coi là bậc "thánh thơ", Nguyễn Du coi ông là " thiên cổ văn chương thiên cổ sư". Tinh thần hiện thực và thái độ phê phán của nhà thơ đã chi phối toàn bộ nền văn học Đường cả văn xuôi lẫn thơ ca, và ảnh hưởng ra cả văn học của một số nước khác. Chừng ấy cũng đủ để khẳng định vị thế của Đỗ Phủ trong trường kì lịch sử văn học Trung Quốc và thế giới.

2. Tác phẩm: 

- Năm 760, Đỗ Phủ được bạn bè giúp đỡ dựng căn nhà tranh, vừa ở được mấy tháng thì nhà gặp bão, bị phá tan. Vì vậy mà ông sáng tác nên phải thơ này

3. Bố cục:

- Bố cục: 4 phần.
Khổ 1: Cảnh gió thu cuốn mất các lớp tranh.
Khổ 2: Trẻ con lấy cắp tranh.
Khổ 3: Nỗi khổ trong đêm mưa gió.
Khổ 4: Ước mơ cao cả của nhà thơ.

4. Phương thức biểu đạt:

- Khổ 1 : Miêu  tả, tự sự.
- Khổ 2: Tự sự, biểu cảm
- Khổ 3: Miêu tả, biểu cảm
- Khổ 4: biểu cảm trực tiếp

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Nỗi thống khổ của nhà thơ

- Nỗi khổ trước nhà tranh bị gió thu phá

- Nỗi khổ vì bị cướp giật tranh.

- Nỗi khổ chịu cảnh mưa rét trong căn nhà bị gió thu tốc mái

=> Khổ vì bị mất mát tài sản, vì sự thiếu thốn đến cùng cực. Đau vì bất lực trước sự tàn phá của thiên nhiên, trước sự thay đổi trong tình cảm con người do chiến tranh nghèo đói.

2. Ước vọng của nhà thơ

- Ước ngàn vạn căn nhà rộng che chở cho người nghèo

=> Ước vọng đẹp, thể hiện tấm lòng vị tha, tinh thần nhân đạo cao cả của nhà thơ.

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật: 

- Bút pháp hiện thực sâu sắc.

- Kết hợp nhuần nhuyễn các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.

2. Ghi nhớ:

- Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt, Đỗ Phủ đã thể hiện một cách sinh động nỗi khổ của bản thân vì căn nhà tranh bị gió thu phá nát. Điều đáng quý hơn là, vượt lên trên nỗi bất hạnh cá nhân, nhà thơ đã bộc lộ khát vọng cao cả: ước sao có được ngôi nhà vững chắc ngàn vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ