Ngữ Văn lớp 7 - Đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghi luận

Ngữ Văn lớp 7 - Đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghi luận

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Tìm hiểu đề văn nghị luận.

*Nhận xét

- Nội dung: nêu lên một vấn đề, một ý kiến, luận điểm nào đó đ̣i hỏi người viết phải bày tỏ thái độ của ḿnh.

- Tính chất:

Phê phán, phản đối, ca ngợi, khẳng định...

*Ghi nhớ 1: Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ngợi ca, phân tích, khuyên nhủ, phản bác,... đòi hỏi bài làm phải vận dụng các phương pháp phù hợp.

 2. Tìm hiểu đề văn nghị luận.

*Ngữ liệu

Đề: chớ nên tự phụ

- Tìm hiểu về:

+ Vấn đề: làm người chớ nên tự phụ.

+ Đối tượng: Thói xấu của con người.

+ Phạm vi: Thực tiễn cuộc sống.

+ Tính chất: Khuyên nhủ

*Ghi nhớ 2: Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi sai lệch

3. Lập ý cho bài văn nghị luận

*Đề bài: Chớ nên tự phụ

B1: Xác định luận điểm

B2: Xây dựng luận cứ

B3: Xây dựng lập luận:

*Ghi nhớ 3 : Lập ý cho bài nghị luận là xác lập luận điểm, cụ thể hóa luận điểm chính thành luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn