Ngữ Văn lớp 7 - Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Ngữ Văn lớp 7 - Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

I. TÌM HIỂU CHUNG.

1. Đề bài của  bài văn biểu cảm

a. Xét ví dụ:

Ví dụ: Các đề văn:

- Vườn cây quê hương .

- Cảm nghĩ về đêm trung thu .

- Cảm nghĩ  về nụ cười của mẹ.

- Loài cây em yêu.

b. Kết luận:

- Đề văn biểu cảm bao giờ cũng có đối tượng bịểu cảm và định hướng tình cảm cho bài làm .

- Mục đích : bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm về cách sống, về tình bạn bè .

*Ghi nhớ 1: Đề văn biểu cảm bao giờ cũng nêu ra đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm cho bài làm

2. Các bước làm bài văn biểu cảm

a.Tìm hiểu đề : Phát biểu cảm xúc và suy nghĩ về nụ cười của mẹ .

b.Tìm ý : Nụ cười của mẹ .

-   Nụ cười yêu thương, nụ cười khích lệ; Nụ cười an ủi .

c. Dàn ý :

- Mở bài: Nêu cảm xúc đối với nụ cười của mẹ

- Thân bài: Nêu các biểu hiện sắc thái của nụ cười :     

  + Nụ cười vui, thương yêu.

  + Nụ cười khuyến khích .

  + Nụ cười an ủi .

  + Nhưng khi vắng nụ cười của mẹ .

- Kết bài: Lòng yêu thương và kính trọng mẹ .

*Ghi nhớ: 
- Các bước làm bài văn biểu cảm là tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài và viết bài văn biểu cảm
- Muốn tìm ý cho bài văn biểu cảm thì phải hình dung cụ thể đối tượng biểu cảm trong mọi trường hợp và cảm xúc, tình cảm của mình trong các trường hợp đó
- Tìm lời văn thích hợp, gợi cảm.