Ngữ Văn lớp 7 - Dùng cụm Chủ-Vị để mở rộng câu : Luyện tập ( tiếp theo )

Ngữ Văn lớp 7 - Dùng cụm Chủ-Vị để mở rộng câu : Luyện tập ( tiếp theo )

Bài tập 1 : Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các  câu  và làm thành phần gì

*a. -  khí hậu nước ta // ấm áp =>Cụm chủ-vị làm chủ ngữ

- ta // quanh năm trồng trọt…bốn mùa =>Cụm chủ-vị làm biểu ngữ

*b -Từ khi có người //lấy........mới hay =>Cụm chủ-vị làm biểu ngữ

- Các thi sĩ / ca tụng...hoa cỏ. =>Cụm chủ-vị  làm Định ngữ

- Có người // lấy tiếng chim  kêu, tiếng suối  chảy...để là thơ  ngâm vịnh   => Cụm chủ-vị làm Định ngữ

*c .Chúng ta //thấy.... nước ngoài => Cụm Chủ-vị làm Định ngữ

- Những tục lệ tốt đẹp ấy // mất dần=> Cụm chủ-vị làm biểu Ngữ

- Những thứ cquý của đất mình //thay dần... nước ngoài.

=> Cụm C - V làm B Ngữ

Bài tập 2 : Gộp  các câu từng cặp thành một câu có cụm C-V làm thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng

a, Chúng em học giỏi làm cha mẹ và thầy cô rất vui lòng

 b, Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

 c, Tiếng việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người VN ta du dương, trầm bổng như một bản nhác

 d, Cách mạng thành tám thành công khiến cho tiếng việt  có một buớc phát triển mới, một số phận mới

Bài tập 3 Gộp câu thành một cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ

a. Anh em hoà thuận khiến hai thân vui vầy

b. Đây là cảnh một rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại

c. Hàng loạt vở kịch như “ Tay người đàn bà” , “ Giác ngộ”, “ Bên kia sông Đuống” … ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp  mọi miền đất nước.